Thí điểm và đánh giá Wausau

Wausau đang được tư vấn về thời tiết mùa đông cho đến 7 giờ tối thứ Hai, vì tuyết tiếp tục rơi khắp trung tâm Wisconsin.

Dịch vụ thời tiết quốc gia ở Green Bay dự đoán có thể lên tới 4 inch khi hệ thống đi qua. Marathon, Shawano và các Hạt phía nam Oconto được đưa vào khu vực tư vấn.

Lập kế hoạch về tình trạng đường trơn trượt có thể ảnh hưởng đến lộ trình đi làm vào tối thứ Hai.