Say rượu lái xe, nhảy tại ngoại, phá hoại, trộm xe cơ giới và chống lại một sĩ quan trong số các sự cố trong nhật ký của Sở cảnh sát Everest Metro từ ngày 6 tháng 12 đến ngày XNUMX tháng XNUMX.

EMPD-5-6-to-05-12-2022-Media-Blotter