WAUSAU - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Northcentral đã công bố các sinh viên tốt nghiệp của Học viện Quản lý Phi lợi nhuận trong tuần này.

Sinh viên tốt nghiệp bao gồm Alissandra Aderholdt, Janelle Braatz, Jessica Bretl, James Campbell, Gregory Cemke, Stephanie Daniels, Theresa Drietz, Anne Drow, Angie Fanning, Lydia Fernandez-Wagner, Elizabeth Friedenfels, Maggie Gordon, Sara Guild, Madison Hager, Lauren Henkelman, Jackie Kellner, Karla Lodholz, Stephanie Martell, Timberly Martin, Tim Parker, Kelly Price, Amanda Sahr, Heather Sann, Kimberly Shibilski, Samantha Wederath và DeeAnn Westerhaus.

Chương trình kéo dài 12 tuần này đã cung cấp cho người học kiến ​​thức nền tảng, các công cụ và nguồn lực cần thiết để lãnh đạo và điều hành thành công một tổ chức phi lợi nhuận thông qua kiến ​​thức chuyên môn của các giảng viên Tim McKeough, Ann Lucas, Todd Kuckkahn và Amy Nelson. Các chuyên gia đã tham gia chương trình đại diện cho hơn 20 tổ chức phi lợi nhuận tại địa phương.

Viện Quản lý Phi lợi nhuận được cung cấp với sự hỗ trợ từ Tổ chức Cộng đồng Bắc Trung bang Wisconsin và Tổ chức Dịch vụ Công cộng Wisconsin.