Một chấn thương không rõ nguyên nhân được phát hiện sau khi phẫu thuật mắt. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?