Tàng trữ bạch phiến, trộm cắp và vi phạm luật về rượu nằm trong số các sự cố trong nhật ký của Sở Cảnh sát Everest Metro từ ngày 6 tháng 12 đến ngày XNUMX tháng XNUMX. 1-6-to-01-12-2023-Media-Blotter