Sở hữu cần sa và lệnh bắt giữ trong số các sự cố trong nhật ký của Sở cảnh sát Everest Metro từ ngày 20 tháng 23 đến ngày XNUMX tháng XNUMX EMPD-2-20-to-02-23-2023-Media-Blotter