Kính gửi ban biên tập,

Các thành viên của NAOMI, một liên minh liên tôn gồm tám hội thánh ở Hạt Marathon, rất buồn và phẫn nộ trước những tờ rơi bài Do Thái gần đây được phân phát trong cộng đồng Wausau của chúng tôi.

Nội dung gây tổn thương, đáng khinh bỉ và đáng bị lên án, không có chỗ đứng trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi là một cộng đồng gồm các công dân có thế giới quan khác nhau, nhưng đa số đã bày tỏ mong muốn coi trọng sự đa dạng, chấp nhận và hòa nhập của mọi công dân. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực hòa nhập này và khuyến khích đối thoại cởi mở trong một môi trường văn minh, an toàn.

Khu vực Wausau rộng lớn hơn và Hạt Marathon phải là nơi mà tất cả mọi người đều được chào đón đến sống, học hỏi, thờ phượng và làm việc! Mặc dù một số người có thể ngần ngại cung cấp cho những người thích gây sự chú ý sự chú ý của công chúng mà họ khao khát, nhưng lịch sử thế giới nhắc nhở chúng ta rằng có thể có những hậu quả khủng khiếp nếu các cộng đồng chọn phớt lờ các hành động bài Do Thái.

Và vì vậy, chúng tôi kêu gọi tất cả cư dân ở Quận Marathon mạnh dạn chống lại chủ nghĩa bài Do Thái bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào nó phát sinh. Đối với bất kỳ nhóm thù địch nào đang tìm cách tổ chức trong cộng đồng của chúng tôi, hãy biết rằng thông điệp của bạn sẽ không thu hút được ở đây. Anh chị em Do Thái của chúng tôi là một phần không thể thiếu trong cộng đồng của chúng tôi. Bất kỳ cuộc tấn công nào vào họ là một cuộc tấn công chống lại tất cả chúng ta. Chúng tôi đứng đoàn kết với nhau.

Bruce Chopp, chủ tịch, NAOMI

Ghi chú của biên tập viên: Wausau Pilot & Review vui mừng đăng bình luận của độc giả, người dân và các ứng cử viên cho các văn phòng địa phương. Quan điểm của độc giả và người viết chuyên mục độc lập với tờ báo này và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Wausau Pilot & Review. Để gửi, hãy gửi email editor@wausaupilotandreview.com hoặc gửi thư đến 500 N. Third St., Suite 208-8, Wausau, Wis. 54403.