Mang theo vũ khí giấu kín, sở hữu methamphetamine và có hành vi gây mất trật tự giữa các sự cố trong nhật ký của Sở Cảnh sát Everest Metro từ ngày 10 tháng 13 đến ngày XNUMX tháng XNUMX. EMPD-4-10-to-04-13-2023-Media-Blotter