Kính gửi ban biên tập,

Là một người sống sót sau khi bị tấn công tình dục, tôi viết thư này để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của mình đối với Luật Marsy dành cho Wisconsin.

Luật Marsy là một sửa đổi quan trọng đối với Hiến pháp Wisconsin nhằm bảo vệ các quyền của nạn nhân tội phạm, chẳng hạn như quyền được bồi thường và quyền được xét xử trước tòa. Đây là những quyền cơ bản của con người.

Nếu không có Luật Marsy, các nạn nhân tội phạm có nhiều khả năng phải chịu đựng nhiều căng thẳng, đau đớn và tổn thương hơn từ những kẻ ngược đãi họ, đó là lý do tại sao hệ thống tư pháp hình sự phải bảo vệ những người sống sót và gia đình họ khi họ điều hướng quá trình tư pháp hình sự.

Những quyền hiến định mạnh mẽ này vô cùng cần thiết và có tác động không chỉ đối với tôi mà còn với những người sống sót khác. Luật Marsy cho Wisconsin mang đến cho các nạn nhân cơ hội thực sự để đạt được công lý và để mọi người được xét xử công bằng.

Tammy Lorbiecki của Kronenwetter

Ghi chú của biên tập viên: Wausau Pilot & Review vui mừng đăng bình luận của độc giả, người dân và các ứng cử viên cho các văn phòng địa phương. Quan điểm của độc giả và người viết chuyên mục độc lập với tờ báo này và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Wausau Pilot & Review. Để gửi, hãy gửi email editor@wausaupilotandreview.com hoặc gửi thư đến 500 N. Third St., Suite 208-8, Wausau, Wis. 54403.