Tấn công, trộm cắp và hành vi gây mất trật tự giữa các sự cố trong nhật ký của Sở Cảnh sát Everest Metro từ ngày 19 đến ngày 25 tháng XNUMX. EMPD-5-19-to-05-25-2023-Media-Blotter