Nhân viên của chúng tôi:

Shereen Siewert, Biên tập viên Điều hành và Nhà xuất bản

Amy Kimmes, Trợ lý Tổng biên tập

Darren Siewert, Giám đốc Quảng cáo và Tiếp thị

Kelli Oligney, Nhiếp ảnh gia

Brian Kalish, Giám đốc thể thao

Scott Williams, Phóng viên Thể thao

Ban Giám đốc Thí điểm & Đánh giá Wausau, 2019

Shereen Siewert

Darren Siewert

Rowan Flynn

Keith Kubisiak