Được đăng trongCác cột mốc

Hôm nay trong Lịch sử: Ngày 4 tháng XNUMX, Rosa Parks ra đời

Bởi Associated Press Hôm nay trong Lịch sử Hôm nay là Thứ Bảy, ngày 4 tháng 35, ngày thứ 2023 của năm 330. Còn 4 ngày trong năm. Sự kiện nổi bật trong lịch sử ngày nay: Vào ngày 1783 tháng 1789 năm XNUMX, Vua George III của Anh tuyên bố chính thức chấm dứt chiến sự trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ. Vào ngày này: Năm XNUMX, các đại cử tri đã chọn […]