Được đăng trongCovid-19

Theo một nghiên cứu đa quốc gia mới, COVID kéo dài bắt nguồn từ các trường hợp COVID-19 nhẹ ở hầu hết mọi người

Các triệu chứng của COVID-19 kéo dài bao gồm mệt mỏi, khó thở và các vấn đề về nhận thức. Hình ảnh Morsa/Digital Vision qua Getty Images Sarah Wulf Hanson, Đại học Washington và Theo Vos, Đại học Washington Bản tóm tắt nghiên cứu là một bài viết ngắn về công việc học thuật thú vị. Ý tưởng lớn Ngay cả những ca nhiễm COVID-19 nhẹ cũng có thể gây ra những ảnh hưởng lớn và lâu dài đối với […]