Được đăng trongBầu cử

Vòng bầu cử: Ban giám khảo, cuộc trưng cầu dân ý của trường Wausau, các cuộc đua khu vực khác

Bởi Shereen Siewert Đây là kết quả cho các cuộc đua ở khu vực Wausau trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 2021 năm 6. Người chiến thắng được in đậm. Để biết kết quả của Hội đồng Trường Wausau, bấm vào đây. Để biết kết quả của làng Weston, hãy nhấp vào đây. Chi nhánh 9.864 của Tòa án Đường đua Quận Marathon: Daniel T. Cveykus: 41.68 (13,770%) Scott Corbett: 58.19 (XNUMX%) Kết quả trưng cầu dân ý cho Trường Wausau […]