Được đăng trongChuyện nổi bật

Wisconsin giam giữ 1 trong 36 người lớn da đen. Không có tiểu bang nào có tỷ lệ cao hơn.

Theo Clare Amari Wisconsin Theo dõi Wisconsin giam giữ cư dân Da đen với tỷ lệ cao hơn bất kỳ bang nào khác trong cả nước, một báo cáo mới được tìm thấy, nêu bật sự chênh lệch lâu dài và sâu sắc trong hệ thống tư pháp hình sự của bang. Báo cáo, do Dự án kết án tác giả và được phát hành vào thứ Tư, đã sử dụng dữ liệu từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ và […]