Được đăng trongTRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Tỷ lệ thất nghiệp của khu vực tăng trở lại, nhưng những thách thức về lực lượng lao động vẫn tiếp diễn, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất

(THÔNG TIN BÁO CHÍ) WAUSAU - Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến các nhà tuyển dụng Wisconsin kể từ tháng Ba. Một số khu vực của bang đã trải qua sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ thất nghiệp do đại dịch, nhưng tỷ lệ thất nghiệp của trung tâm bang Wisconsin chỉ tăng nhẹ trong thời gian đó. Ủy ban Phát triển Lực lượng Lao động Bắc Trung Wisconsin (NCWWDB) báo cáo rằng tình trạng thất nghiệp của khu vực […]