Được đăng trongÝ kiến

Biên tập viên: Wisconsin

Của Associated Press Kenosha News. Ngày 18 tháng 2022 năm XNUMX. Biên tập: Sử dụng nhiều tiền hơn của liên bang để hỗ trợ nhân viên chăm sóc sức khỏe Cung cấp tín dụng khi đến hạn và một người xứng đáng được chụp mũ là Thượng nghị sĩ bang Devin LeMahieu, R-Oostburg. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện bang đã gợi ý rằng Thống đốc Tony Evers chuyển một số […]