Được đăng trong Tin tức

Wausau hoàn tất chương trình trợ giá thùng mưa cho người dân

Bởi Shereen Siewert Wausau sẽ lên kế hoạch vào tuần tới cho chương trình thùng mưa được trợ cấp, một nỗ lực nhằm thúc đẩy việc bảo tồn nước trong thành phố. Nước tưới cỏ và vườn có thể chiếm gần 40% tổng lượng nước sử dụng của hộ gia đình trong mùa hè, có khả năng tăng gấp đôi hóa đơn tiền nước trong những tháng mùa hè. Một thùng mưa duy nhất có thể tiết kiệm […]