Được đăng trongTin tức

Tại sao Mặt trăng trông gần vào một số đêm và nhìn xa vào các đêm khác?

Silas Laycock, UMass Lowell Curious Kids là một bộ truyện dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Nếu bạn có câu hỏi muốn chuyên gia giải đáp, hãy gửi câu hỏi đó đến tò mò@theconversation.com. Tại sao trăng trông gần vào một số đêm và nhìn xa vào những đêm khác? - Gabriel H., 7 tuổi, Providence, Rhode Island, Some night the Moon […]