Được đăng trongChuyện nổi bật

Báo cáo: Trong đại dịch, bệnh viện Wisconsin đã đòi 3 triệu đô la từ các bệnh nhân trong vụ kiện tụng nợ y tế

Tác giả Jenny DeamProPublica Câu chuyện này ban đầu được xuất bản bởi ProPublica, một tòa soạn phi lợi nhuận chuyên điều tra việc lạm dụng quyền lực. Đăng ký để nhận những câu chuyện hay nhất của ProPublica ngay sau khi chúng được xuất bản. Năm ngoái, khi COVID-19 bao vây quốc gia, nhiều bệnh viện Hoa Kỳ đã giảm đáng kể các chiến thuật gây hấn để đòi nợ y tế. Một số chấm dứt hoàn toàn. Nhưng […]