Chúng tôi cam kết minh bạch trong mọi khía cạnh tài trợ cho tổ chức của chúng tôi.

Chấp nhận hỗ trợ tài chính không có nghĩa là chúng tôi tán thành các nhà tài trợ hoặc các sản phẩm, dịch vụ hoặc ý kiến ​​của họ.

Chúng tôi nhận quà tặng, trợ cấp và tài trợ từ các cá nhân, tổ chức và quỹ để giúp đỡ các hoạt động chung của chúng tôi, bao gồm các chủ đề cụ thể và các dự án đặc biệt. Các đánh giá tin tức của chúng tôi được đưa ra một cách độc lập - không dựa trên hoặc bị ảnh hưởng bởi các nhà tài trợ. Chúng tôi không cho người ủng hộ quyền chuyển nhượng, xem xét hoặc chỉnh sửa nội dung.

Chúng tôi sẽ công khai tất cả các nhà tài trợ đóng góp tài chính cho tổ chức. Với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận, chúng tôi sẽ không chấp nhận các khoản đóng góp từ các nguồn ẩn danh với số tiền lớn hơn 1,000 đô la và chúng tôi sẽ không chấp nhận các khoản đóng góp từ các tổ chức chính phủ, đảng phái chính trị, các quan chức được bầu cử hoặc các ứng cử viên tích cực tìm kiếm chức vụ công. Chúng tôi sẽ không chấp nhận các khoản đóng góp từ các nguồn mà ban giám đốc của chúng tôi cho là có xung đột lợi ích với công việc của chúng tôi hoặc làm tổn hại đến tính độc lập của chúng tôi.