Tải Sự kiện

«Tất cả sự kiện

  • Sự kiện này đã qua.

Đi bộ để Nhận thức về Tự tử và Sức khỏe Tâm thần

Tháng Chín 25 @ 9: 00 am - XNUMX - 12: 00 pm

Chúng tôi đang tận dụng nó tại địa phương!
Hãy tham gia cùng chúng tôi khi chúng tôi tưởng nhớ những người đã mất và nhìn về tương lai với hy vọng và sự kiên cường! Tất cả số tiền gây quỹ sẽ được giữ lại trong khu vực dành cho giáo dục, hỗ trợ và lập chương trình cho người dân Quận Marathon và khu vực xung quanh.

Đại lộ 1201 Stewart
Wausau, Wisconsin 54401
+ Google Map
(715) 261-1570
Xem trang web địa điểm
%d blogger như thế này: