Lịch các sự kiện

M Môn

T Th 3

W đám cưới

T Th 5

F Th 6

S Sat

S mặt trời

0 sự kiện,

2 sự kiện,

- Định kỳ

Buổi hòa nhạc @ Vườn bách thảo Monk- Wausau

- Định kỳ

Các buổi biểu diễn trượt tuyết trên nước MIỄN PHÍ - Hồ Wausau

4 sự kiện,

- Định kỳ

Triển lãm xe hàng tuần trên bãi biển Tiki- Mosinee

- Định kỳ

Buổi hòa nhạc trên Quảng trường- 400 Block- Wausau

3 sự kiện,

- Định kỳ

Live at Westside: The Westside Tasty Beats

0 sự kiện,

1 sự kiện,

2 sự kiện,

- Định kỳ

Chợ nông sản Kronenwetter

0 sự kiện,

1 sự kiện,

- Định kỳ

Các buổi biểu diễn trượt tuyết trên nước MIỄN PHÍ - Hồ Wausau

4 sự kiện,

- Định kỳ

Triển lãm xe hàng tuần trên bãi biển Tiki- Mosinee

- Định kỳ

Buổi hòa nhạc trên Quảng trường- 400 Block- Wausau

3 sự kiện,

- Định kỳ

Live at Westside: The Westside Tasty Beats

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

- Định kỳ

Chợ nông sản Kronenwetter

0 sự kiện,

1 sự kiện,

- Định kỳ

Các buổi biểu diễn trượt tuyết trên nước MIỄN PHÍ - Hồ Wausau

4 sự kiện,

- Định kỳ

Triển lãm xe hàng tuần trên bãi biển Tiki- Mosinee

- Định kỳ

Buổi hòa nhạc trên Quảng trường- 400 Block- Wausau

4 sự kiện,

- Định kỳ

Live at Westside: The Westside Tasty Beats

0 sự kiện,

0 sự kiện,

2 sự kiện,

- Định kỳ

Chợ nông sản Kronenwetter

- Định kỳ

Polka Jamboree hàng tháng @ The Social Haus-Merrill

0 sự kiện,

1 sự kiện,

- Định kỳ

Các buổi biểu diễn trượt tuyết trên nước MIỄN PHÍ - Hồ Wausau

4 sự kiện,

- Định kỳ

Triển lãm xe hàng tuần trên bãi biển Tiki- Mosinee

- Định kỳ

Buổi hòa nhạc trên Quảng trường- 400 Block- Wausau

4 sự kiện,

- Định kỳ

Live at Westside: The Westside Tasty Beats

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

- Định kỳ

Chợ nông sản Kronenwetter

0 sự kiện,

1 sự kiện,

- Định kỳ

Các buổi biểu diễn trượt tuyết trên nước MIỄN PHÍ - Hồ Wausau

3 sự kiện,

- Định kỳ

Triển lãm xe hàng tuần trên bãi biển Tiki- Mosinee

1 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

- Định kỳ

Chợ nông sản Kronenwetter

0 sự kiện,

1 sự kiện,

- Định kỳ

Các buổi biểu diễn trượt tuyết trên nước MIỄN PHÍ - Hồ Wausau

3 sự kiện,

1 sự kiện,

0 sự kiện,

0 sự kiện,

1 sự kiện,

- Định kỳ

Chợ nông sản Kronenwetter