Nhận tin tức bạn cần, khi bạn muốn:

  • Đánh giá hàng ngày xuất bản mỗi sáng lúc 7 giờ với tin tức để bắt đầu ngày mới của bạn, từ tin tức chính quyền địa phương, tin tức trường học địa phương, tội phạm và an toàn công cộng, thể thao, cáo phó, v.v.
  • 10 ngày tiếp theo ở Wausau là một email hàng tuần vào các ngày Thứ Năm với các liên kết đến tất cả các sự kiện và diễn biến trong và xung quanh khu vực Wausau vào cuối tuần và hơn thế nữa.
  • Cập nhật buổi chiều, được xuất bản vài ngày mỗi tuần, cung cấp cập nhật cập nhật từng phút về các câu chuyện và cảnh báo quan trọng nhất trong ngày như lời khuyên về thời tiết và thông báo cuộc họp chính phủ vào phút cuối.

Chúng tôi không bao giờ chia sẻ địa chỉ email của bạn với bất kỳ ai khác và bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào. Đăng ký tại đây - và cảm ơn bạn, như mọi khi, đã đọc!

Nhận các bài viết mới nhất trong hộp thư đến của bạn.