Được đăng trongCộng đồng

Cơ quan Tuần tra Tiểu bang Wisconsin lên kế hoạch thực thi trên không ở năm quận

Các phi công của Đội tuần tra bang Wisconsin được thiết lập để theo dõi các vi phạm giao thông từ trên không trong tuần này. Khi thời tiết cho phép, đơn vị hỗ trợ trên không của Tuần tra Tiểu bang được thiết lập để tuần tra trong các khu vực sau: Ngày 2 tháng 94: Đường liên tiểu bang-3 - Quận Waukesha Ngày 39 tháng 4: Đường liên bang-39 - Quận Portage Ngày 90 tháng XNUMX: Đường liên bang-XNUMX/XNUMX - Quận Dane ; và Xa lộ […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.