Được đăng trongTIN TỨC

Quyết định liên bang có nghĩa là người tị nạn Afghanistan có nhiều thời gian hơn để có được tình trạng nhập cư vĩnh viễn

Bởi Hope Kirwan | Đài phát thanh công cộng Wisconsin Sau khi rời quê hương ở Afghanistan trong thời gian quân đội Hoa Kỳ rút quân vào năm 2021, Sayed Nasrullah Nabil đã được nhận vào nước này theo diện tạm tha nhân đạo. Đó là một tình trạng nhập cư không thường xuyên được sử dụng kéo dài hai năm và cho phép một người làm việc trong khi nộp đơn xin […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.