Được đăng trongÝ kiến

Biên tập: Công chúng xứng đáng nhận được nhiều thông tin từ cảnh sát hơn là một bài đăng trên Facebook

Bởi Shereen Siewert, Biên tập viên và Nhà xuất bản | Wausau Pilot & Review Cuối tuần trước, Sở Cảnh sát Wausau đã lên Facebook để xua tan những tin đồn trực tuyến về một tình huống bắn súng đang hoạt động sau khi các nhân chứng hoảng hốt trước sự hiện diện của cảnh sát tại Fern Island. Các quan chức của Bộ đã không đưa ra một thông cáo báo chí trong hoặc sau sự kiện. Các […]