Được đăng trongTin tức

Wisconsin đưa ra đánh giá mới nhất về các tiêu chuẩn để điều chỉnh địa điểm và mở rộng trang trại chăn nuôi

Bởi Danielle Kaeding | Đài Phát thanh Công cộng Wisconsin Bộ Nông nghiệp, Thương mại và Bảo vệ Người tiêu dùng Wisconsin đang công bố bản đánh giá mới nhất về các tiêu chuẩn được sử dụng để điều chỉnh việc chọn địa điểm và mở rộng các trang trại chăn nuôi lớn. Một ủy ban đã họp lần đầu tiên vào thứ Năm như một phần của cuộc đánh giá, được phát trên Wisconsin Eye. Cứ bốn năm một lần, […]