Được đăng trongTin tức

Doanh thu từ thuế rượu tăng đột biến trong thời kỳ đại dịch

Thông tin tài chính của Diễn đàn Chính sách Wisconsin Doanh thu từ thuế tiêu thụ đặc biệt của bang từ việc bán đồ uống có cồn đã tăng gần 17% trong năm tài chính 2021, mức tăng hàng năm cao nhất trong gần XNUMX thập kỷ qua ở Wisconsin. Mặc dù khó đánh giá tác động của đại dịch đối với việc sử dụng rượu, nhưng xu hướng này có thể chịu […]