Được đăng trongCộng đồng

Tổ chức gây quỹ Creative Wisconsin Humane Society kiếm được $ 12K để giúp đỡ động vật

Tác giả Shereen Siewert Khi Hiệp hội Nhân đạo Wisconsin quyết định sáng tạo với những nỗ lực gây quỹ của họ, các bức vẽ thú cưng trị giá 15 đô la của họ đã mang lại khoản tiền khổng lồ 12,000 đô la trong khoảng thời gian hai ngày. Vào ngày 25 tháng XNUMX, nơi trú ẩn động vật đã cung cấp cho chủ sở hữu vật nuôi những bức vẽ về động vật của họ, đảm bảo bao gồm từ “tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian” đến những tác phẩm […]