Được đăng trongTin tức

TIN KHÔNG THỰC: Nhìn lại những gì đã không xảy ra trong tuần này

Của Associated Press Tổng hợp một số câu chuyện và hình ảnh phổ biến nhất nhưng hoàn toàn không có thật trong tuần. Không có cái nào trong số này là hợp pháp, mặc dù chúng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Associated Press đã kiểm tra chúng. Dưới đây là sự thật: ___ Các chuyên gia nói rằng Viagra không phải là một 'phương pháp chữa trị' được biết đến đối với COVID-19 […]