Được đăng trongtóm tắt kinh doanh

Tập đoàn y tế Ascension - Bệnh nhân Merrill hiện sẽ được khám tại Phòng khám Aspirus Merrill

MERRILL - Khi Aspirus Health tiếp tục phát triển các phòng khám và bệnh viện mà nó có được từ Ascension, nó cũng sẽ tiếp tục đánh giá các cách để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho tất cả bệnh nhân. Bệnh nhân đang được khám tại Ascension Medical Group - Merrill, 3430 E. Main St., hiện sẽ được khám tại Aspirus Merrill Clinic, 3333 E. Main St., bắt đầu […]