Được đăng trongCòi báo động

Cảnh báo toàn tiểu bang đã được ban hành cho người đàn ông mất tích / có nguy cơ tuyệt chủng phía bắc Wisconsin

ASHLAND - Bộ Tư pháp Wisconsin đã ban hành cảnh báo về người mất tích có nguy cơ tuyệt chủng yêu cầu sự hỗ trợ của công chúng trong việc xác định vị trí một người đàn ông Ashland được nhìn thấy lần cuối gần hai tuần trước. Vào khoảng 6 giờ chiều ngày 23 tháng 2013, Raymond L. Ocasio rời khỏi nhà ở Ashland, lái chiếc Honda Civic XNUMX màu xám với biển số Wis. […]