Được đăng trongTin tức

DNR tổ chức buổi điều trần công khai ảo về Dự thảo Tuyên bố Tác động Môi trường về việc di dời đường ống Enbridge Line 5 được đề xuất

MADISON, Wis. - Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Wisconsin (DNR) sẽ tổ chức một buổi điều trần công khai ảo vào ngày 2 tháng 5 về Dự thảo Tuyên bố Tác động Môi trường mà bộ đã chuẩn bị cho việc di dời đường ống Enbridge Line 41 ở Ashland, Bayfield và Hạt sắt. Enbridge, Inc. đã đề xuất xây dựng khoảng XNUMX dặm của […]