Được đăng trongTin tức

Kaul yêu cầu Cơ quan lập pháp cấp 2.2 triệu đô la để duy trì văn phòng an toàn trường học

MADISON, Wis. (AP) — Tổng chưởng lý đảng Dân chủ Josh Kaul đang yêu cầu Thống đốc Tony Evers và Cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát cấp 2.2 triệu đô la trong ngân sách tiểu bang tiếp theo để duy trì hoạt động của Văn phòng An toàn Trường học của Bộ Tư pháp. Kaul cho biết hôm thứ Sáu rằng các hoạt động của văn phòng đã được tài trợ gần như hoàn toàn bằng đô la cứu trợ COVID-19 của liên bang, […]