Được đăng trongSinh

Khu vực Wausau sinh, ngày 4 tháng XNUMX

Bệnh viện Aspirus Wausau Jeevinmathu Chandra và Muthumari Perumal thông báo về sự ra đời của cô con gái Keziah, sinh ngày 29 tháng 2021 năm 7. Keziah nặng 3 pound, 5 ounce. Adam và Brooke Mann thông báo sự ra đời của con gái họ Stella Marie, sinh lúc 38:29 chiều ngày 2021 tháng 7 năm 14. Stella nặng XNUMX pound, XNUMX ounce. Brandon và Monica Schuster […]