Được đăng trongTIN TỨC

Ủy ban ngân sách để cân máy ảnh cho các sĩ quan Capitol

MADISON, Wis. (AP) - Ủy ban soạn thảo ngân sách của Cơ quan Lập pháp được thành lập vào tuần này để xem xét có nên mua máy ảnh cơ thể cho các sĩ quan cảnh sát ở Capitol của bang hay không. Ngân sách tiểu bang từ năm 2021-23 của Thống đốc Tony Evers kêu gọi chi tổng cộng 100,000 đô la cho 35 đến 50 camera cho Cảnh sát Capitol với chi phí dao động từ 800 đô la đến 1,200 đô la mỗi […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.