Được đăng trongTRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Câu lạc bộ sách Thư viện Công cộng Quận Marathon: Tháng XNUMX

Câu lạc bộ sách của tháng: “Christmas at the Island Hotel” của Jenny Colgan từ ngày 1-31 tháng 715. Hãy ghé qua Chi nhánh Athens vào tháng 257 để chọn một bản sao của cuốn tiểu thuyết lãng mạn kỳ nghỉ này và các câu hỏi thảo luận. Liên tục trong suốt tháng. Gọi 7292-715-257 để biết thêm thông tin. 7292-13-XNUMX. [MCPL Athens] Câu lạc bộ sách thành phố Marathon: “Echo Mountain” của Lauren Wolk vào ngày XNUMX tháng XNUMX, […]