Được đăng trongTin tức

Người ăn đề xuất $ 150 séc theo kế hoạch để chi tiêu thặng dư

Bởi SCOTT BAUER Associated Press MADISON, Wis. (AP) - Thống đốc Đảng Dân chủ Tony Evers đã công bố kế hoạch năm bầu cử hôm thứ Năm sẽ gửi ngân phiếu hoàn trả $ 150 cho mọi người dân Wisconsin, hỗ trợ tài trợ cho các trường K-12 và giúp tiết kiệm chi phí chăm sóc trẻ em. Nhưng đừng đi chi tiêu những kiểm tra hoàn lại tiền được nêu ra. Kế hoạch của Evers sẽ phải là […]