Được đăng trongTin tức

Giám đốc tài chính Wausau đề nghị trưng cầu dân ý về việc sử dụng tài sản bị ô nhiễm

Giám đốc Tài chính Wausau MaryAnne Groat đang đề xuất một cuộc trưng cầu dân ý để xác định việc sử dụng tốt nhất tài sản bị ô nhiễm như một địa điểm tiềm năng cho một cửa hàng bảo trì cơ sở mới mặc dù đa số hội đồng đã loại bỏ nó khỏi xem xét. Đề xuất được đưa ra sau một tuyên bố của Dist. 7 tuổi Lisa Rasmussen […]