Được đăng trongTin tức

Người đàn ông ở bang Washington bị buộc tội giết người 34 tuổi ở Wisconsin

APPLETON, Wis. (AP) — Một người đàn ông ở tiểu bang Washington đã bị buộc tội giết một phụ nữ ở Wisconsin năm 1988 sau khi người ta xác định được anh ta bằng cách “tìm kiếm DNA gia đình” để kiểm tra hồ sơ của những người có thể liên quan đến nghi phạm. Gene C. Meyer, 66 tuổi, bị buộc tội giết người cấp độ một và tấn công tình dục cấp độ […]