Được đăng trongCovid-19

Tiếp tục thử nghiệm COVID-19 của cộng đồng UWSP ở Wausau

WAUSAU - Thử nghiệm COVID-19 của cộng đồng thông qua Đại học Wisconsin-Stevens Point tại Wausau đã được tiếp tục như một phần trong nỗ lực không ngừng của trường đại học nhằm bảo vệ cộng đồng, sinh viên và nhân viên trong thời gian bùng phát biến thể Omicron lây lan nhanh. Cần phải có lịch hẹn cho các xét nghiệm kháng nguyên kết quả nhanh miễn phí này tại www.wihealthconnect.com. Thử nghiệm sẽ được cung cấp từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều […]