Được đăng trongTin tức

Tại sao gà tây là món ăn chính trong Lễ tạ ơn?

Troy Bickham, Đại học Texas A&M Curious Kids là một bộ truyện dành cho trẻ em ở mọi lứa tuổi. Nếu bạn có câu hỏi muốn một chuyên gia trả lời, hãy gửi câu hỏi đó đến tò mòkidsus@theconversation.com. Tại sao gà tây trở thành món ăn Lễ tạ ơn quốc gia? Gianna, 10 tuổi, Phoenix, Arizona Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao Lễ Tạ Ơn lại xoay quanh gà tây mà không […]