Được đăng trongTrường học

Các khu học chánh trong khu vực chi tiêu tài trợ cứu trợ COVID-19 như thế nào? Chúng tôi đã hỏi.

Damakant Jayshi Sau khi đại dịch coronavirus ảnh hưởng đến các cơ sở giáo dục trên toàn quốc, Quốc hội đã ủy quyền hàng tỷ đô la cứu trợ COVID-19 để giúp họ tiếp tục hoạt động hoặc mở cửa trở lại thông qua ba dự luật kích thích từ tháng 2020 năm 2021 đến tháng 2.3 năm XNUMX. Phần chia cho các trường Wisconsin thuộc Trường tiểu học và Quỹ Cứu trợ Giáo dục Khẩn cấp Trung học (ESSER) hơn $ XNUMX […]