Được đăng trongTin tức

Việc đóng làn đường trên cầu Weston bắt đầu từ hôm nay

Wausau Pilot & Review Traffic trên Ross Avenue Eau Claire River Bridge sẽ giảm xuống còn một làn đường duy nhất bắt đầu từ hôm nay ở Weston, các quan chức thông báo. Fahrner Asphalt Sealers sẽ lắp đặt đèn tín hiệu di động để kiểm soát giao thông trong khu vực xây dựng cầu một làn xe. Đèn tín hiệu di động sẽ có một bộ phận để cảm nhận giao thông […]