Được đăng trongCòi báo động

Thợ lặn đưa thi thể người phụ nữ ra khỏi xe ở Hồ Michigan

RACINE, Wis. (AP) - Các thợ lặn ở Racine đã đưa thi thể của một phụ nữ 30 tuổi ra khỏi một chiếc xe đang lái xuống Hồ Michigan. Một người gọi 911 báo cáo vào sáng sớm Chủ nhật, một chiếc xe đã lao xuống hồ ở khu vực North Beach của Racine và đang trôi. Các nhân viên thực thi pháp luật đã không thể xác định được vị trí của chiếc xe. […]