Được đăng trongTin tức

DNR xác nhận bệnh cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao
Trong Wild Red Foxes

MADISON, Wis. - Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Wisconsin (DNR) vào tuần trước đã nhận được xác nhận rằng ba bộ dụng cụ cáo đỏ hoang dã đã xét nghiệm dương tính với một chủng vi rút cúm gia cầm độc lực cao (HPAI) hiện đang ảnh hưởng đến các quần thể chim hoang dã và trong nước ở Bắc Mỹ. Những trường hợp này đại diện cho những phát hiện đầu tiên của HPAI ở động vật có vú hoang dã Wisconsin. Trường hợp tương tự […]