Được đăng trongTIN TỨC

WisDOT Cập nhật xây dựng đường khu vực Bắc Trung bộ

Wausau Pilot & Review Sở Giao thông Vận tải Wisconsin (WisDOT) Khu vực Bắc Trung Bộ cung cấp thông tin cập nhật về việc xây dựng đường cao tốc liên bang và liên bang cho các quận sau ở phía bắc trung tâm Wisconsin: Adams, Green Lake, Florence, Forest, Iron, Langlade, Lincoln, Marathon, Marquette, Các quận Menominee, Oneida, Portage, Price, Shawano, Vilas, Waupaca, Waushara và Wood. Lịch trình thi công có thể dao động tùy theo điều kiện thời tiết […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.