Được đăng trongTin tức

EPA yêu cầu xem xét lại việc sử dụng hóa chất nguy hiểm

DULUTH, Minn. (AP) - Hội đồng Thành phố Duluth đang yêu cầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ xem xét lại liệu các nhà máy lọc dầu có được phép tiếp tục sử dụng một loại hóa chất nguy hiểm và có khả năng gây chết người hay không. KBJR-TV báo cáo hội đồng đã bỏ phiếu vào cuối ngày thứ Hai về yêu cầu liên quan đến hydro florua và sự an toàn của cư dân khu vực sau […]