Được đăng trongTin tức

Thẩm phán ra lệnh cho Enbridge, bộ lạc lập kế hoạch đường ống khẩn cấp

MADISON, Wis. (AP) — Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho công ty năng lượng Enbridge Inc. và một bộ lạc người Mỹ da đỏ đưa ra một kế hoạch khẩn cấp để ngăn chặn sự cố tràn dầu có thể xảy ra từ một đường ống dẫn dầu lâu đời chạy qua khu bảo tồn của bộ lạc. Ban nhạc Bad River của Lake Superior Chippewa đã kiện Enbridge lên tòa án liên bang vào năm 2019 để […]