Được đăng trongTIN TỨC

Wisconsin DNR bổ sung 51 vùng nước vào danh sách các tuyến đường thủy bị ô nhiễm

Bởi Danielle Kaeding | Đài Phát thanh Công cộng Wisconsin Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Wisconsin đang bổ sung vào danh sách các tuyến đường thủy bị ô nhiễm của bang, nhưng nhiều vùng nước đang được phục hồi trong những năm gần đây. Các cơ quan quản lý môi trường của tiểu bang đang đề xuất bổ sung thêm 51 vùng nước mới vào danh sách các vùng nước bị ô nhiễm của tiểu bang vào năm 2024, cũng như 81 […]

Đăng nhập

Gần đây, chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác thực. Hãy kiểm tra hộp thư đến của bạn!

Đăng nhập bằng mật khẩu bên dưới, hoặc đăng nhập bằng email của bạn.

Nhận mã được gửi đến email của bạn để đăng nhập hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Nhập mã bạn nhận được qua email để đăng nhập, hoặc đăng nhập bằng mật khẩu.

Đăng ký các bản tin của chúng tôi:

OR

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.